Dec 21

Principalele orase din judetul Teleorman sunt: Alexandria (resedinta de judet), Rosiorii de Vede, Turnu Magurele, Videle, Zimnicea

Judetul Teleorman este situat in partea de sud a Romaniei, in centrul Campiei Romane. Este delimitat de judetele: Arges, Dambovita (nord), Olt (vest), Giurgiu (est), respectiv granita cu Bulgaria si Dunarea in sud. Intre aceste limite are o suprafata de 5790 kmp (2,42% din teritoriul Romaniei) si 455000 locuitori.

.Judeţul Teleorman este situat în partea de sud a ţării, în mijlocul Câmpiei Române. Teleormanul se numără printre judeţele mijlocii ca întindere, având o suprafaţă de 5790 km² ceea ce reprezintă 2,4% din suprafaţa ţării (locul 19). În cuprinsul judeţului Teleorman se află 3 municipii, 2 oraşe şi 92 de comune cu 231 de sate. La sud se mărgineşte cu fluviul Dunărea – limita naturală dintre ţara noastră şi Bulgaria – apoi cu judeţele Olt la vest, Argeş şi Dâmboviţa la nord, Giurgiu la est. Reşedinţa judeţului este municipiul Alexandria

Caracterizat prin relief de câmpie, teritoriul judeţului - monoton la prima vedere – cuprinde o parte din Câmpia Română (şi anume compartimentul vestic al Câmpiei Burnasului şi cel sudic al Câmpiei Găvanu-Burdea), precum şi lunca Dunării din acest sector.

Teritoriul judeţului întruneşte condiţiile de relief pedoclimatice foarte bune pentru practicarea agriculturii cu irigaţii. Resursele agroclimatice sunt foarte favorabile pentru culturile de porumb, grâu, floarea soarelui, lucernă, tutun şi mai puţin favorabile pentru cartofi, fasole, cânepă, in şi alte plante sensibile la uscăciune şi secetă.

Clima este temperat continentală, specifică etajului climatic moderat de câmpie sudică şi se caracterizează printr-un potenţial caloric ridicat, amplitudini mari ale temperaturii aerului, cantităţi reduse de precipitaţii şi adeseori în regim torenţial vara, precum şi frecvente perioade de secetă.

Fluviul Dunărea udă teritoriul judeţului la limita sudică pe o lungime de 119 km, iar râul Olt pe 20 km, Vedea pe 120 km, Teleormanul pe 89 km şi Călmăţuiul pe 112 km. Existenţa celor două porturi pe Dunăre: Turnu Măgurele şi Zimnicea oferă mari posibilităţi de transport fluvial şi de amplasare a unor obiective industriale.

Prima menţiune documentară a numelui Teleorman datează din 14 mai 1441 într-un act “ Hrisovul lui Vlad Dracul Voievod”, domnul Ţării Româneşti.

Denumirea judeţului Teleorman este presupusă ca derivând de la cea a râului cu acelaşi nume şi de la “Marea pădure cumană Teleormanul” care acoperea cândva aproape în întregime teritoriul actual al judeţului. Toponimul “Teleorman” derivat din Deleorman “pădure deasă” este considerat ca datând din timpul cumanilor, cu semnificaţia de pădure mare şi întunecoasă, “pădure nebună” folosit şi în limba turcă veche cu aceeaşi semnificaţie. În urma studiilor întreprinse asupra reconstituirii arealului pădurii în diferite epoci s-a dovedit existenţa pe acest teritoriu a unei vieţi economice îndelungate şi bine organizate.

De-a lungul timpului, judeţul Teleorman s-a caracterizat printr-o relativă stabilitate a limitelor sale administrative.

Ca unitate administrativă, judeţul Teleorman face parte din districtele de veche tradiţie ale Ţării Româneşti.

Nord-estul judeţului este bogat în rezerve de ţiţei şi gaze naturale. Aici au fost instalate multe sonde petroliere pe teritoriul mai multor localităţi – Blejeşti, Siliştea, Trivalea-Moşteni, Ciolăneşti, Poeni, Talpa, Videle.

Fiind un judeţ de câmpie cu o suprafaţă mare arabilă, judeţul dispune de un sol cu grad ridicat de fertilitate de cernoziom, brun-roşcat de pădure, fapt ce permite posibilitatea unor investiţii deosebit de avantajoase.

O altă bogăţie o constituie lacurile naturale (Suhaia, Baldovineşti, Belciug) şi cele artificiale amenajate pentru piscicultură.

     media: 3.64 din 11 voturi

Beautiful singles in your area. Meet them now!