Dec 21
Judetul Salaj
icon1 resita | icon2 Judetul Salaj | icon4 12 21st, 2008| icon3 0 comentarii

Principalele orase ale judetului Salaj sunt: Zalau (resedinta de judet), Cehu Silvaniei, Jibou, Simleul Silvaniei.

Judetul Salaj este situat in partea de nord-vest a Romaniei, la contactul dintre Podisul Transilvaniei si Dealurile de Vest. Este limitat de judetele Satu-Mare, Maramures (nord), Bihor (sud-vest), Cluj (sud-est).

Relieful este extrem de complex, predominând formele deluroase şi montane. Zona
deluroasă este compusă din Podişul Someşan şi Dealurile piemontane ale Silvaniei,
iar zona de munte este reprezentată în partea sud-vestică prin cele două
ramificaţii nordice ale Munţilor Apuseni : culmile Meseşului şi Plopişului.

Reţeaua hidrografică cuprinde râurile Someş, Crasna, Almaş, Agrij, Sălaj şi Barcău,
precum şi câteva mici lacuri naturale şi artificiale. Apele acoperă 57,8 kmp,
reprezentând 1,5% din suprafaţa judeţului.

Clima Judeţul Sălaj se află sub directa influenţă a maselor de aer din vest,
încadrându-se în sectorul cu climă continental moderat. Temperaturile medii
anuale sunt cuprinse între 8° şi 9° C în cea mai mare parte a judeţului .
Precipitaţiile atmosferice medii anuale prezintă valori cuprinse între 600 mm şi
800 mm, valori mai mari înregistrându-se în munţii Meseş şi Plopiş, iar mai mici
în Depresiunea Almaş - Agrij şi pe valea Someşului.

Fauna şi flora Pe teritoriul judeţului există un număr de 13 arii protejate de
interes naţional, acestea însumând o suprafaţă de 51,26 ha. Există o bogată faună
cinegetică compusă din mistreţi, cerbi carpatini, căprioare, urşi, iepuri , fazani,
etc. Apele curgătoare , precum şi lacul de acumulare de la Vârşolţ sunt bogate în
diverse specii de peşti, cum ar fi :crap, caras, biban, ştiucă, somn, etc.

Resursele naturale sunt destul de variate : cărbune brun, lignit, calcar, mari
rezerve de nisipuri cuarţoase, alabastru, argilă şi o varietate de tuf
vulcanic denumit « Trass ». Se găsesc, de asemenea ape minerale eficiente în
tratarea bolilor reumatismale,gastrice şi diabetice, dar şi importante surse
de ape termale (41°C) similare cu cele din staţiunea Felix.

     media: 4.60 din 5 voturi

Beautiful singles in your area. Meet them now!