Dec 21
Judetul Neamt
icon1 resita | icon2 Judetul Neamt | icon4 12 21st, 2008| icon3 0 comentarii


Principalele oraseale judetului Neamt sunt: Piatra Neamt (resedinta de judet), Bicaz, Roman, Targu Neamt.

Populaţia judeţului Neamţ în martie 2002 număra 554.516 locuitori (faţă de 583.686 locuitori înregistraţi la 1 ianuarie 1994). Dintre aceştia, 36,6% locuitori în mediul urban şi 63,4% în mediul rural.

Densitatea populaţiei este de 94 loc./kmp (comparativ cu 98 loc./kmp în 1992). Cele mai mari densităţi se întâlnesc în zonele municipiilor Piatra Neamţ şi Roman.

Conform datelor obţinute în urma recensământului din 18-27 martie 2002, populaţia stabilă a judeţului Neamţ numără 554.516 locuitori, din care masculină 49,1% (272.339 locuitori) respectiv feminină 50,9% (282.177 locuitori).

Conform unui bilanţ statistic al Direcţiei Regionale de Statistică Neamţ, la sfârşitul anului 2006, populaţia judeţului Neamţ a fost de 568.808 locuitori, din care 280.670 bărbaţi şi 288.138 femei.

Populaţia judeţului Neamţ la recensămintele anterioare:

 • 25 februarie 1948: 357.348 locuitori
 • 21 februarie 1956: 419.949 locuitori
 • 15 martie 1966: 470.206 locuitori
 • 5 ianuarie 1977: 532.096 locuitori
 • 7 ianuarie 1992: 578.420 locuitori
 • 18 martie 2002: 554.516 locuitori
 • Suprafaţa este de 5.896,16 km2, reprezentând 2,5% din suprafaţa României.
 • Populaţia activă a judeţului: 227.106 persoane, din care masculină 126.044 şi feminină 101.062.
 • Populaţia inactivă a judeţului: 327.410 persoane, din care masculină 146.298 şi feminină 181.112.
 • Pensionari: 132.590 persoane, din care masculin 62.789 şi feminin 69.801.
 • Persoane aflate în şomaj: 35.656
 • Ramuri economice preponderente: industria chimică, industria metalurgică, industria prelucrării lemnului, industria uşoară, industria materialelor de construcţii şi industria alimentară
 • Mass-media: cotidianele Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamţ şi Roman, Ziarul de Roman, Vestea, posturile de televiziune 1TV, ACTUAL TV, CNS (CONEXAT), RomTV, Tv M, Tele M, posturile de radio Radio M Plus, Radio Terra, Radio Unu. Pe lângă acestea amintim subredacţiile Rario Deea şi Radio "Trinitas" (ce funcţionează în cadrul Seminarului Teologic din Piatra Neamţ).

Judetul Neamt este situat in nord-estul Romaniei in bazinul raului Bistrita. Este limitat de judetele: Iasi, Vaslui (est), Bacau (sud), Harghita (vest), Suceava (nord-vest)

Relieful judeţului Neamţ se suprapune parţial Carpaţilor Orientali, Subcarpaţilor Moldovei şi Podişului Moldovenesc. Aşadar unităţile de relief predominante în judeţ sunt cea muntoasă, reprezentată de Carpaţii Orientali (prin munţii Bistriţei, masivul Ceahlău, munţii Hăşmaş, munţii Tarcău şi munţii Stânişoarei), care ocupă 278.769 ha (51% din suprafaţa judeţului). De asemenea putem aminti unitatea subcarpatică, reprezentată de Subcarpaţii Moldoveneşti, şi cea de dealuri, ale Podişului Central Moldovenesc.

Neîndoielnic, din întreg lanţul Carpaţilor Orientali, Masivul Ceahlău este cel mai impresionant, atât prin frumuseţea deosebită a peisajului oferit, cât şi prin aspectul său impunător. Toate acestea l-a făcut unul dintre munţii cei mai căutaţi de către turiştii din ţară, dar şi din străinătate. Prezenţă vie în folclorul local, înconjurat de o aureolă magico-mitologică, imaginea Ceahlăului se reflectă distinct în paginile de literatură sau în operele artiştilor plastici, ca de altfel întreg ţinutul Neamţului. Pe lângă acesta, nu putem să nu menţionăm Cheile Bicazului, străbătute de râul Bicaz.

Formaţiunile carstice existente pe raza judeţului Neamţ sunt în număr de cinci. Peştera Munticelu (Ghiocelu) este situată pe versantul stâng al Văii Bicazului, în Masivul Surduc-Munticelu, la extremitatea nordică a Munţilor Hăşmaş, pe raza comunei Bicazu Ardelean. Peştera are 120 de metri lungime şi nu este accesibilă publicului. Peştera Toşorog este situată în nord-estul Munţilor Hăşmaş, pe Valea Bradului, la 28 de kilometri sud-est de oraşul Bicaz, tot pe teritoriul comunei Bicazu Ardelean. Nici aceasta nu este accesibilă publicului. Complexul Detunate se află în masivul Ceahlău, pe teritoriul oraşului Bicaz. Peştera Groapa cu Var este pe teritoriul comunei Ceahlău iar Peştera 3 Fântâni se află în comuna Dămuc.

     media: 3.00 din 2 voturi

Beautiful singles in your area. Meet them now!