Dec 21
Judetul Giurgiu
icon1 resita | icon2 Judetul Giurgiu | icon4 12 21st, 2008| icon3 0 comentarii

Judeţul Giurgiu este situat în partea de sud a României, pe cursul inferior al Dunării, străbătut de paralela de 43° 53’ latitudine nordică şi de meridianul 25°59’ longitudine estică.


Reşedinţa judetului este municipiul Giurgiu , aflat la 64 km de capitala ţării pe ruta Bucureşti-Sofia-Atena sau Bucureşti-Istambul.


Judeţul Giurgiu are în componenţă un municipiu, două oraşe, 51 comune şi 167 sate.

Populaţia judeţului era la 1 iulie 2007 de 283408 persoane şi reprezenta 1,3 % din populaţia României


Amplasarea pe malul Dunării de-a lungul a 72 km conferă judeţului Giurgiu posibilitatea de a avea legături fluviale cu ţările riverane şi Marea Neagră. Vecinii săi sunt : judeţul Călăraşi la est, judeţul Teleorman la vest, judeţul Ilfov şi judeţul Argeş la nord-vest şi judeţul Dîmboviţa la nord.


Suprafaţa judetului este de 3526 km2 , reprezentând 1,5 % din suprafaţa ţării.


.Atestat documentar încă din secolul XIV, municipiul Giurgiu a fost gazda unor premiere tehnice : prima linie de cale ferată din România (Bucureşti-Giurgiu ), prima linie de telegraf si podul de peste Dunăre.

Savanţi de renume european au văzut lumina zilei pe aceste locuri, precum matematicianul Miron Nicolescu , istoricul literar Nicolae Cartojan, scriitorul Tudor Vianu, poetul Vasile Militaru , pictorul Nicolae Dărăscu şi alţii.


Giurgiu este un important punct de trecere a frontierei pentru traficul de mărfuri şi persoane. Municipiul Giurgiu este unul dintre cele mai importante porturi româneşti la Dunăre.

In nordul judeţului sunt în exploatare zăcăminte de ţiţei , iar din albiile Dunării şi râurilor ce străbat judeţul sunt extrase nisipuri şi pietrişuri.


Apartinând Câmpiei Române, suprafaţa judeţului este alcătuită dinduri şi terenuri arabile.

În economia judeţului Giurgiu se disting ca activităţi cu pondere semnificativă, agricultura, industria şi comerţul.


În cadrul industriei judeţului reprezentative sunt: industria alimentară, a băuturilor şi tutunului, producţia de energie electrică şi termică, captarea, tratarea şi distribuţia apei, extracţia petrolului şi gazelor naturale, industria textilă şi a confecţiilor din textile.


În anul 1996 a luat fiinţă Regia autonomă “Zona Liberă “ Giurgiu amplasată în partea de sud-est a municipiului Giurgiu, pe o suprafaţă de 163.54 ha, care s-a transformat începând cu 01.06.2004 în societate comercială pe acţiuni.


Înfiinţarea Zonei Libere Giurgiu a creat posibilităţi noi pentru dezvoltarea tuturor activităţilor economice.

Facilităţile oferite de Zona Liberă atrag interesul investitorilor români şi străini, care prin concesionarea şi închirierea de spaţii desfăşoaactivităţi de producţie, comerţ şi servicii.

     media: 5.00 din 1 vot

Beautiful singles in your area. Meet them now!