Dec 21
Judetul Arad
icon1 resita | icon2 Judetul Arad | icon4 12 21st, 2008| icon3 0 comentarii
Judetului Arad - Descriere Generala

Judeţul Arad este aşezat în vestul ţării, de o parte şi de alta a Mureşului şi Crişului Alb şi se învecinează cu: Bihor la nord şi nord-est, Alba la est, Hunedoara la sud-est, Timiş la sud şi cu Ungaria la vest. Se întinde pe o suprafaţă de 7754 kmp şi, la nivelul anului 2005, cuprinde din punct de vedere administrativ 10 oraşe (din care 1 municipiu) , 68 de comune şi 270 de sate

Judeţul Arad este situat în partea de vest a României şi se întinde din Munţii Apuseni (partea de est a judeţului) până în câmpia largă formată de râurile Mureş şi Crişul Alb. Punctele extreme ale judeţului sunt cuprinse între coordonatele 20°45’ (Nădlac) şi 22°39’ (Târnăviţa) longitudine estică, respectiv 45°58’ (Labaşinţ) şi 46°38’ (Berechiu) latitudine nordică.

Relieful creşte altitudinal de la vest la est, constituindu-se 3 mari unităţi de relief: Câmpia de Vest (incluzând Câmpia înaltă a Aradului şi Câmpia Crişului Alb), Dealurile Vestice şi Munţii Apuseni, reprezentaţi de Munţii Zărand, Munţii Codru-Moma şi porţiuni din Masivul Găina. Între culmile montane se intercalează Depresiunea Zărandului.

Reţeaua hidrografică este reprezentată de râul Mureş cu afluenţii săi, de Crişul Alb, precum şi de câteva râuri care fac parte din reţeaua hidrografică a Crişului Negru (Teuz, Sartiş). Lacurile sunt de origini diferite, naturale de luncă şi antropogene (Cladova şi Tauţ)

Clima este preponderent continental-moderată cu influenţe oceanice, media temperaturilor oscilând în intervalul 8°C la munte şi 11°C în zona de câmpie. Precipitaţiile medii anuale înregistrează valori cuprinse între 600-1000 mm/mp.

Câteva date istorice semnificative, 1156: din acest an datează prima atestare documentară a aşezării Arad; 1245: regele maghiar Bela al IV-lea ordonă refacerea fortificţiilor Lipovei, aceasta constituind prima menţiune a cetăţii; 1446: cetatea Lipova este stăpânită de Iancu de Hunedoara; 1514: cetatea Aradului este cucerită de răsculaţii conduşi de Gheorghe Doja; 1519: este menţionată în documente localitatea Curtici; 1552: turcii invadează Aradul transformându-l în paşalâc, cetatea este distrusă, locuitorii masacraţi, iar copii luaţi în robie; 1688: oraşul Arad intră sub stăpânire habsburgică; 1812: îşi deschide porţile Înalta Preparandie, prima şcoală pedagogică din Arad; 1848: are loc adunarea populaţiei arădene care a proclamat desfiinţarea iobăgiei şi libertatea presei . .

Vestigii istorice
· Cetatea de piatră Şiria ( 1331) , cu statut de cetate regală , printre ocupanţii ei numarându-se Iancu de Hunedoara ,regele Sigismund de Luxemburg , despotul sîrb George Brâncovici , Matei Corvin , familia Bathory .
· Cetatea de piatra Şoimoş – Lipova ( 1278 ) .
· Cetatea Agriş – Agriş ( 1400 ) .
· Fortăreaţa Tauţ – Tauţ ( sec XII , astăzi ruine)
· Cetatea Aradului – Arad ( sec XVI ) .
· Castelul Bohus - Bohus ( sec XIX ) ,construit in stil neoclasic , găzduieşte colecţia Ioan
Slavici şi Emil Monţia
· Castelul Brazii - Brazii , construit in stil neoclasic ( 1800 ) .
· Castelul Bulci - Bulci sau Mocioni ( sec XIX ) .
· Castelul Conop - Conop ( sec XVIII ) , locuit mai multe decenii de Ştefan Cicio Pop .
· Castelul Curtici - Curtici ( 1769 ) .
· Castelul Macea - Macea , însoţit de o frumoasă grădină botanică .
· Castelul Săvîrşin - Săvîrşin ( 1870) domeniu regal .
· Castelul Şiria - Galşa din Şiria ( secXVII ) , construit in stil baroc .

Edificii religioase
· Mănăstirea Hodoş - Bodrog din Bodrogul Nou ( 1177 ) , unul dintre cele mai vechi monumente de acest gen din România , aici găsindu-se valoroase picturi , numeroase manuscrise şi alte piese muzeistice .
· Biserica sârbeasca Arad ( 1698 ) ,construită în stil baroc .
· Biserici de lemn - Buceava, Groşii Noi, Hălmagiu, Săvârşin.
· Mănăstirea franciscană - Radna (1756)
· Mănăstirea Bezdin (1334)
· Mănăstirea Sf. Simion - Arad Gai (1760-1762)

Etnografie
Una dintre cele mai renumite zone etnografice din România o reprezintă 'Ţara Zărandului'
de pe aceste meleaguri, unde se conservă piese de mare valoare şi originalitate.
Câteva localităţi marcante în acest domeniu sunt: Batsa, Bârzava, Birchiş-Căpâlnaş, Buteni

Staţiuni
· Lipova - ( 138 m altitudine , la 35 km de Arad ) , staţiune balneoclimaterică în lunca Mureşului , înconjurată de păduri de stejari . Apare în documente la 1315 , dar izvoarele sale de apă minerală sunt cunoscute abia in sec XVI . Clima este continental moderată , cu influenţe mediteraneene .Temperatura medie anuală este de 10,5°C , fiind astfel ferită de vânturi .Căile de acces pot fi: feroviare - gara Radna , pe linia Bucureşti - Arad sau pe linia Timişoara – Radna , rutiere - DN7 de la Arad sau de la Deva până la Lipova şi DJ 691 Timişoara – Lipova .
· Moneasa - ( 280 m altitudine , la 101 km de Arad şi 18 km de Sebis ) ,staţiune balneoclimaterică ale cărei ape minerale erau apreciate încă de pe vremea romanilor . Staţiunea s-a cuibărit la poalele munţilor Codru-Moma , în jurul ei etalîndu-se un peisaj de basm : culmi împădurite , fenomene carstice , marmură roşie , pârâuri limpezi .Clima este continental moderată , cu veri răcoroase şi ierni blânde . Căile de acces pot fi: rutiere DN 709 şi DJ 762 Arad – Moneasa , DN 76 si DJ 762 Brad – Moneasa ,feroviare -gara Sebiş , linia Arad – Brad .

Peşteri
· Peştera Liliecilor - lângă Moneasa
· Peştera Cristalelor - formată din roca de calcar negru .
· Fântâna de la Groapa Urşilor .

Rezervaţii si monumente ale naturii
· Bezdin - lângă Pecica , rezervaţie complexă ( 25 ha )
· Parcuri dendrologice : Periş, Săvârşin, Macea.

Monumente istorice
· Monumentul ostaşilor români - Arad
· Monumentul eroilor - Păuliş

     media: 0.00 din 0 voturi

Beautiful singles in your area. Meet them now!